COVID-19 Regelement

De Omloop van Yerseke kan enkel plaatsvinden als onderstaande regels worden nagevolgd

Tijdens de sportbeoefening zelf vallen de regels van social-distancing weg en hoeven deelnemers geen 1,5 meter afstand te houden tijdens het beoefenen van de sportactiviteit. 

Er mogen gedurende het evenement maximaal 250 toeschouwers aanwezig zijn op min. 1,5 meter afstand. 

 

De algemene hygiënemaatregelen blijven essentieel: 

➢ Was je handen regelmatig en grondig met water en zeep.
➢ Moet je hoesten, doe dat in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van je ellenboog.
➢ Gebruik papieren zakdoekjes bij niezen of snuiten en gooi ze weg in een afsluitbare vuilnisbak.

➢ Geef of aanvaard geen zoen, knuffel, hand, schouderklopje of high five.
➢ Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan met je handen.
➢ Bij symptomen(grieperig gevoel, koorts, hoesten, kortademigheid, neusloop, ongewone vermoeidheid....) blijf je thuis. 

Tussen de wedstrijden is er tijdspanne voorzien om deelnemers de gelegenheid te geven om het evenemententerrein zo snel mogelijk na de wedstrijd te verlaten. 

Registratieplicht:

➢ De organisatie is vanuit de veiligheidsregio verplicht iedereen te registreren die het evenement bezoekt, dit houdt in dat elke deelnemer, begeleider, bezoeker, pers, genodigden, Jury enz. geregistreerd moet worden waarbij de volgende gegevens beschikbaar moeten zijn, Volledige naam, telefoonnummer en tijdstip. 

Hiervoor zullen overal lijsten beschikbaar zijn om hieraan te voldoen. 

Bij voorbaat dank,

 

namens het bestuur van de Omloop van Yerseke.