top of page

Natuurgebied ''De Moer''

Zout en nat, daar draait het om in de Yerseke Moer. Het is ontstaan onder invloed van de zee; menselijk gebruik heeft het landschap getekend. Tegenwoordig is dit gebied één van de meest waardevolle natuur- en cultuurlandschappen van Zeeland.

Tot zo’n 2000 jaar geleden vormde een afstervend moerasbos hier een dik veenpakket. Rond 350 na Christus schuurde de zee diepe kreken (geulen) uit in het veen en de kleilaag eronder. Deze kreken slibden later geleidelijk dicht met zand en klei. Het omringende veen klinkte in en kwam lager te liggen. De kreekbodems werden zo kreekruggen, die hoger in het landschap liggen. Rond het jaar 800 werden deze droge kreekruggen in gebruik genomen voor schaapskudden, nederzettingen en wegen. De lager gelegen poelgronden, waar zout kwelwater uit de Oosterschelde omhoogkomt, bleven in gebruik als grasland.

 

Moernering
In de 15e eeuw ging een groot deel van de Yerseke Moer op de schop: het zout in het veen was veel geld waard. Zeeland werd zelfs de zoutleverancier van Europa! Waar het veen was weggestoken, werd de afgegraven deklaag van klei weer slordig teruggegooid. Deze moernering heeft de Yerseke Moer het hollebollig uiterlijk gegeven.

Groei en bloei

Het gebied is zeer vogelrijk. Weidevogels zoals tureluur, kluut, kleine plevier en grutto broeden hier. Ook eenden, zoals de wintertaling en de slobeend broeden in flinke aantallen in het gebied.

In de winter foerageren er in de Yerseke Moer duizenden ganzen: kolgans, rotgans, brandgans en de kleine rietgans doen het gebied aan.

Het hele jaar door kunt u van het landschap genieten vanaf de openbare wegen die door het gebied slingeren. De rode wandelroute (2,5 km), die start op het kruispunt Schelvrijweg/ Reeweg, brengt u middenin het landschap, soms over een drassige bodem. Onderweg geven tekstpaneeltjes uitleg.

De route is open van 15 juli tot 15 oktober. De rest van het jaar is deze wandelroute gesloten om overwinterende ganzen en broedende weidevogels rust te geven.

Wellicht komt u onderweg vee (koeien) tegen. Laat het vee met rust; honden zijn niet toegestaan.

Bron: Het Zeeuwse Landschap

bottom of page