top of page

wEDSTRIJD Reglement

Art. 1:

De Omloop van Yerseke 2022 wordt georganiseerd door Stichting World-Bike-Sports in samenwerking met Willebrord Wil Vooruit, de KNWU en Gemeente Reimerswaal

 

De organisatie is bereikbaar via
Tel.nr. 06-23571222 

e-mailadres: juniorenwwv@outlook.com    

 

Art. 2:

De Omloop van Yerseke wordt verreden op zaterdag  17 juli. De starts van de wedstrijden zijn aan de Zweedijkseweg in Yerseke , de finish zal zijn aan de Hogeweg te Yerseke zijn gehuisvest.

 

Art. 3:

De wedstrijden worden verreden volgens de reglementen, Jaarlijkse Besluiten en instructies van de KNWU en UCI. De deelnemers worden geacht op de hoogte te zijn van de route, reglementen, bepalingen en instructies van de UCI, KNWU en de organisatie. Er wordt gestraft volgens de regels van de KNWU en UCI.

 

Art. 4:

De uitgifte rugnummers is gehuisvest bij Voetbalvereniging Yerseke(Hogeweg 13, 4401 BT Yerseke) op vertoon van licentie. 

 

Art. 5:

De kleedgelegenheid bij de start in Yerseke is voorzien bij 

Voetbalvereniging Yerseke (Hogeweg 13, 4401 BT Yerseke De douche

 

Art. 6:

De organisatie zet 3 neutrale materiaalwagens ter beschikking van alle renners. Deze service wordt verzorgd door Willebrord Wil Vooruit. Iedere Renner met Even rugnummers(1,3,5,7,etc) dient een voorwiel in te leveren, daarnaast de Oneven rugnummers(2,4,6,8,10,etc). Indien een renner hieraan niet kan voldoen wordt aan deze geen rugnummer uitgegeven.

 

Art. 7:

Tijdens de wedstrijd is in geen enkele categorie onderlinge  communicatie

Toegestaan via de zogenaamde oortjes.

 

Art. 8:

Officiële volgwagens worden uitgerust met radioapparatuur en KNWU en/of Organisatie auto stroken.

 

De KNWU strips en volgnummers van de volgwagens worden verstrekt bij de inschrijving door de wedstrijdleider. 

 

Volgwagens die zonder toestemming van de jury of organisatie plaats nemen in de karavaan worden na overleg door de jury verwijderd door de organisatie en/of politie. 

 

Alle chauffeurs van volgwagens dienen te beschikken over een geldige en toonbare licentie.

 

Volgwagens die zonder toestemming van de jury of organisatie plaats nemen in de karavaan worden na overleg met de jury verwijderd door de organisatie en/of politie. 

 

Wagens voor het peloton (Rode vlag, neutraal) stellen zich op vanaf 200 m. van de startlocatie (Zweedijkseweg) op de Zweedijkseweg in Yerseke. Wagens na het peloton (jury, neutraal ,bezemwagen) stellen zich op aan de Hogeweg in Yerseke.

 

Art. 9

De renners / rensters dienen ten laatste 10 minuten voor de start aanwezig zijn op het parkeerterein thv VV Yerseke.

 

Art. 10:

De wedstrijden worden begeleid door 

  • Als openingswagens een wagen met rode vlag, een zwaailamp, een driehoeksbord en geluid voorzien. 

  • De sluitwagen is de bezemwagen, herkenbaar aan een groene vlag en een bezem.

 

Art. 11: 

Op zoveel mogelijk gevaarlijke punten worden door de organisatie verkeersregelaars / signaleurs met een rode vlag en een fluit geposteerd. Van de renners wordt verwacht dat ze op deze plekken voorzichtig zijn.

 

Art. 12:

In het vervolg op eerdere seizoenen en mag ook in 2022 een neutrale materiaalwagen een renner / renster die door val of pech is achterop geraakt achter de auto (dus niet AAN) terugbrengen tot de laatste wagen in de karavaan van de groep die hij het eerst tegenkomt. Deze regel geldt tot de laatste 20 km. 

 

Volgende bijzonderheden zijn van toepassing:

- Uit veiligheidsoverweging zijn materiaalwagens met een trekhaak niet toegestaan.

- Bij het terugbrengen dient een veilige snelheid aangehouden te worden.

- Verder naar voren brengen leidt tot uitsluiting van ploegleider en renner.

- Het is gastenwagens of andere volgwagens verboden renners terug te brengen.

 

Art.13:

Bevoorrading zal zijn toegestaan vanaf 30 gereden kilometers en tot 20 kilometer voor de finish. De afstanden kunnen in geval van extreme hitte op de dag zelf worden aangepast.

 

Art. 14:

In overeenstemming met art. 1.2.112

van de UCI reglementen worden de eerste 3 aankomende renners van elke wedstrijd binnen vijf minuten na de finish op het podium verwacht voor de officiële huldiging.

 

De renners moeten zich daarna ook beschikbaar houden voor een eventuele persconferentie.

 

Art. 15:

Het anti dopingreglement van de KNWU is volledig van toepassing op deze wedstrijd. De antidoping controle vindt plaats in een speciaal daarvoor ingerichte doping lokaal, welke zal worden geplaatst bij de permanence aan de Hogeweg. De Nederlandse wetgeving is van toepassing op het anti

-dopingreglement.

 

Art. 16:

In alle gevallen waarin de reglementen van de UCI, KNWU of de Technische Gids niet voorzien beslist de jury en/of de koersdirectie over wedstrijd technische zaken. De Technische Gids is aan veranderingen onderhevig. Het document kan aangepast worden mits dit nodig is i.v.m. bekend worden van deelnemersaantallen, programmawijzigingen 

etc. De laatste versie van de Technische Gids is leidend.

 

Art. 17:

Alle deelnemers dienen te rijden met een bij de KNWU en Mylaps geregistreerde Transponder. Iedere licentiehouder is zelf volledig verantwoordelijk voor het op de juiste wijze plaatsen van zijn/haar goed werkende chip/transponder, t.w. op de voorvork zo dicht mogelijk bij de as van het voorwiel.

 

Art. 18:

Een medische dienst staat zowel tijdens als voor en na de wedstrijd ten dienste van de renners/rensters en de volgers. EHBO Yerseke kan op verzoek van de renners/rensters of begeleiders op elk moment bijstand bieden. Zij zijn aanwezig met dokterswagen en Ambulance.

 

Ziekenhuizen

Admiraal de Ruyter Ziekenhuis Goes

Bravis Bergen op zOOM.

 

nummer van de Ronde arts.

 

Art. 19:

Het is ten strengste verboden om afval uit de wagens van de wedstrijd karavaan te gooien. De renners mogen geen afval noch lege bidons wegwerpen op de openbare weg. De organisatie zal een ‘’Waste-Zone’’ na de bevoorradingszone inrichten aan de Schuitweg te Yerseke.

 

Art. 20:

De organisatie, de KNWU alsmede andere bij de organisatie betrokken instanties / personen kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, vermissing van goederen en/of ongevallen, opgelopen dan wel veroorzaakt door deelname aan en/of bijwonen van de Omloop Yerseke voorafgaand, tijdens of na afloop van de wedstrijd.

 

Art. 21:

Aan dit document kunnen geen rechten ontleend worden. In alle gevallen waarin het KNWU reglement niet voorziet, beslissen de wedstrijdcommissarissen, eventueel in overleg met de organisatie en/of een vertegenwoordiger van de commissie wegsport van

de KNWU

bottom of page